Neurologija

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi ispitivanjem i lečenjem poremećaja nervnog sistema, koji uključuje: mozak, kičmenu moždinu, nerve i mišiće.

Glavna područja neurologije su poremećaji vezani za autonomni, centralni i periferni nervni sistem: cerebrovaskularne bolesti (poput moždanog udara), demijelinizirajuće bolesti centralnog nervnog sistema (poput multiple skleroze), glavobolje, infekcije mozga i perifernog nervnog sistema, poremećaji kretanja (poput Parkinsonove bolesti), Alchajmerova bolest, epilepsija, poremećaji govora, poremećaji kičmene moždine, amiotrofična lateralna skleroza i dr.

Pored toga, neurologija obuhvata različite hronične bolna stanja glave, lica, vrata i kičmenog stuba koja nisu jasno uzrokovana reumatskim, vaskularnim ili hirurškim bolestima.

Neurolozi zaposleni u Tesla Medical-u su visoko obučeni lekari specijalisti sposobni da dijagnostikuju složena stanja kroz detaljnu medicinsku istoriju i fizički pregled pacijenta, uključujući testiranje mentalnog statusa, vida, govora, snage, osećaja, koordinacije, refleksa i hoda.

 

Pregled neurologa

Pregled neurologa obuhvata ispitivanje, dijagnostikovanje i lečenje bolesti...

Dopler krvnih sudova vrata

Dopler krvnih sudova vrata predstavlja neinvazinu, neškodljivu i bezbolnu...

Dopler krvnih sudova glave (transkranijalni kolor dopler – TCD)

Dopler krvnih sudova glave, odnosno mozga (transkranijalni kolor dopler)...

Zakaži termin
phone-icon