Cenovnik

Cenovnik

Cenovnik se odnosi na sve zasebne zdavstvene usluge koje nudi poliklinika Tesla Medical. Cenovnik usluge je podeljen po kategorijama ispod, u kojima možete pronaći sve što Vas interesuje.

Polivitaminska infuzija

7.000 rsd

Dodatni lek u polivitaminskoj infuziji – svaka dodatna ampula leka

1.000 rsd

Infuzija sa lekom bez vitamina

5.000 rsd

Polivitaminska infuzija sa antioksidativnom zaštitom

12.000 rsd

Post Covid paket

23.000rsd

Pregled kardiologa sa EKG-om

8.000 rsd

Pregled profesora kardiologa

10.000 rsd

Kardiološki pregled sa ultrazvukom srca

15.000 rsd

Pregled aritmologa - elektrofiziologa

9.000 rsd

Holter krvnog pritiska 24h

6.000 rsd

EKG holter 24h

8.000 rsd

Ergometrija

9.000 rsd

Ultrazvuk srca

8.000 rsd

Stres ehokardiografija

15.000 rsd

Elektrokonverzija srčanog ritma

20.000 rsd

Reveal linq – implatabilni srčani monitor

Na upit

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Pregled endokrinologa

7.000 rsd

Pregled profesora endokrinologa

8.000 rsd

Pregled endokrinologa i ultrazvuk štitaste žlezde

10.000 rsd

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde

6.000 rsd

Iglena biopsija štitaste žlezde

11.000 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Pregled pulmologa / pneumoftiziologa

8.000 rsd

Dijagnostika sleep apnee

20.000 rsd

Spirometrija

4.000 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Određivanje kapaciteta difuzije pluća i spirometrija

10.000 rsd

Pregled vaskularnog hirurga

7.000 rsd

Kolor dopler krvnih sudova nogu

7.000 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Pregled neurologa

7.000 rsd

Pregled profesora neurologa

10.000 rsd

Dopler krvnih sudova vrata

7.000 rsd

Dopler krvnih sudova glave (transkranijalni kolor dopler – TCD)

8.000 rsd

Lumbalna punkcija

13.000 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Pregled hematologa

7.000 rsd

Punkija (aspiracija) i biopsija koštane srži

30.000 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Pregled dermatologa

7.000 rsd

Dermoskopija

6.600 rsd

Patch- test

14.000 rsd

Alergološke kožne probe na inhalacione alergene

4.000 rsd

Alergološke kožne probe na nutritivne alergene

4.000 rsd

Biopsija kože

10.000 rsd

Botox kozmetske injekcije – jedna zona

20.000 rsd

Mezoterapija

10.500 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Pregled urologa i ultrazvuk urotrakta

8.000 rsd

Plasiranje katetera

3.500 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Pregled reumatologa

7.000 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Pregled nefrologa

7.000 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6.000 rsd

Lekar od 7-22h (gradsko naselje)

12.000 rsd

Lekar od 7-22h (prigradsko naselje)

20.000 rsd

Lekar od 22-7h (prigradsko naselje)

24.000 rsd

Lekar od 22-7h (gradsko naselje)

14.000 rsd

Izlazak tehničara na teren (gradsko naselje - dan)

2.000 rsd

Izlazak tehničara na teren (gradsko naselje - noć)

3.500 rsd

Izlazak tehničara na teren (prigradsko naselje - dan)

3.500 rsd

Izlazak tehničara na teren (prigradsko naselje - noć)

5.000 rsd

Pregled gastroenterologa

7000 rsd

Ultrazvuk abdomena

7000 rsd

Kontrolni pregled lekara specijaliste

6000 rsd

Ultrazvuk / dopler krvnih sudova jedne regije

7000 rsd

Ultrazvuk / dopler krvnih sudova dve regije

9000 rsd

Ultrazvuk / dopler krvnih sudova tri regije

12.000 rsd

Ultrazvuk / dopler krvnih sudova 4 i više regija

15.000 rsd
Zakaži termin
phone-icon