Obavljanje pregleda za operaciju katarakte

Obavljanje pregleda za operaciju katarakte

Ukoliko Vi ili Vaš izabrani lekar sumnjate da imate kataraktu, potrebno je uraditi kompletan oftalmološki pregled.

U okviru poliklinike Tesla Medical možemo da Vam ponudimo pripremni pregled za operaciju katarakte.

Šta obuhvata pregled za operaciju katarakte?

Prvo i najvažnije jeste da uradite detaljan oftalmološki pregled.

  • Određivanje vrste katarakte: meke katarakte se mogu aspirirati, dok tvrde katarakte zahtevaju više ultrazvučne energije i vremena da se razbiju i uklone.
  • Ispitivanje anatomije i potencijalnog zapaljenja kapaka. Neophodno je utvrditi da li postoje istovremeni uslovi koji mogu povećati rizik od infekcije nakon operacije katarakte.
  • Ispitivanje stanja suznog filma, budući da promene vezane za suvo oko mogu otežati samu operaciju katarakte.
  • Određivanje potencijalnih abnormalnosti u rožnjači koje mogu otežati vizualizaciju katarakte tokom operacije.
  • Određivanje dubine prednje komore oka. Ukoliko je plitka, može biti znatno otežan pristup sočivu tokom operacije.
  • Merenje očnog pritiska, radi isključenja glaukoma. Ovim testom takođe možemo da obezbedimo optimalnu kontrolu neposrednog preoperativnog i intraoperativnog očnog pritiska.
  • Pregled očnog dna, kako bi se pronašla eventualna stanja mrežnjače kao što su makularna degeneracija ili formiranje makularnih rupa.

Pregled pre operacije katarakte ne obuhvata samo detaljan oftalmološki pregled, već i merenje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, EKG-a i određene analize krvi. Od lekara ćete dobiti sve informacije o tome da li je neophodno da uradite neke dodatne preglede.

Šta treba da ponesete sa sobom na pregled?

  • Celokupnu medicinsku dokumentaciju
  • Spisak lekova koje trenutno uzimate
  • Naočare (sočiva) koje trenutno nosite
Zakaži termin
phone-icon