Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija

Pedijatar opšte prakse, slično kao i lekar opšte prakse, jeste zadužen za dijagnostiku i lečenje uobičajenih dečjih bolesti, od upale grla ili uha pa sve do manjih povreda.

Pedijatri dijagnostikuju i leče nekoliko stanja kod dece, uključujući:

  • povrede
  • infekcije
  • genetska i urođena stanja
  • bolesti i disfunkcije organa

Pedijatri su uključeni u prevenciju, rano otkrivanje i upravljanje problemima, uključujući:

  • zaostajanja i poremećaji u razvoju
  • problemi u ponašanju
  • funkcionalne smetnje
  • socijalni stresovi
  • mentalni poremećaji uključujući depresiju i anksioznost

Kada treba da odvedete dete kod pedijatra?

Roditelji mogu dovesti svoje dete kod pedijatra na redovni/sistematski (unapred zakazani) pregled ili zbog postojanja određenih tegoba kod deteta, kao što je povišena telesna temperatura ili povreda.

Moramo da naglasimo značaj sprovođenja sistematskih pregleda kod dece koja naizgled nemaju tegoba, budući da se tako prate rast i razvoj deteta i često se otkrivaju određeni poremećaji dok još ne počnu da izazivaju očigledne simptome.

Šta podrazumeva pregled pedijatra?

Pregled pedijatra se najviše fokusira na fizički pregled. Pedijatar može izvršiti osnovna antropometrijska merenja deteta, uključujući težinu, visinu i obim glave kod beba.

Pored toga, obavezno je pregledati grlo, uši i nos deteta; poslušati pluća i otkucaje srca stetoskopom i opipati stomak u potrazi za eventualnim uvećanjima ili oteklinama. Neophodno je izvršiti uvid u prebojenost i turgor kože deteta, proveriti da li postoji uvećanje limfnih čvorova; a po potrebi izmeriti telesnu temperaturu, krvni pritisak i zasićenost kiseonikom.

Anamnestički deo pedijatrijskog pregleda podrazumeva uvid u prethodnu medicinsku istoriju deteta, kao i postavljanje opštih pitanja o zdravlju i tegobama deteta.

Na osnovu pregleda, pedijatar može naložiti dodatne analize, poput krvne slike, analize urina i eventualnog ultrazvučnog/rendgenskog snimanja.

Na osnovu postavljene dijagnoze, pedijatri često propisuju lekove kao što su antibiotici i lekovi protiv bolova. Oni su takođe odgovorni za sprovođenje redovnih imunizacija koje pomažu u prevenciji bolesti.

Pedijatar može uputiti dete kod specijaliste za ozbiljnija stanja ili ona koja zahtevaju visoko specijalizovanu negu. Stoga pedijatri moraju blisko da sarađuju sa drugim medicinskim specijalistima i zdravstvenim radnicima i subspecijalistima pedijatrije kako bi pomogli deci sa određenim zdravstvenim problemima.

Zakaži termin
phone-icon