Neurologija

Neurologija

Neurološki pregled u pedijatriji uključuje jednostavnu seriju testova koji omogućavaju lekaru da posmatra kako funkcioniše nervni sistem deteta. Time se vrši procena:

 • mentalnog statusa (nivoa svesti i interakcije sa okolinom)
 • motoričke i senzorne sposobnosti
 • ravnoteže i koordinacije
 • refleksa deteta.

Postoje različiti delovi standardnog neurološkog pregleda deteta, a oni na koje će se lekar fokusirati zavise pre svega od simptoma, starosti i zdravlja vašeg deteta.

Kada je neophodno uraditi pedijatrijski neurološki pregled?

Potpuna i temeljna procena nervnog sistema vašeg deteta je važna ako postoji bilo kakva sumnja da možda postoji neki osnovni problem, ili tokom kompletnog fizikalnog pregleda.

Ukoliko nervni sistem vašeg deteta ne funkcioniše kako treba, to može izazvati kašnjenje u njegovom normalnom razvoju i funkcionisanju. Rano otkrivanje znači brz tretman i smanjenje šansi da će se javiti dugoročne komplikacije.

Lekar može zatražiti neurološki pregled ukoliko se vaše dete žali na sledeće simptome:

 • glavobolja
 • zamagljen vid
 • umor
 • istorija frasa
 • povišena telesna temperatura nepoznatog uzroka
 • promena ravnoteže ili koordinacije
 • utrnulost ili peckanje u rukama ili nogama
 • promene vezane za pokrete ruku ili nogu
 • problem sa govorom
 • tremor
 • povreda glave, vrata ili leđa
 • promene u ponašanju, ravnoteži ili koordinaciji
 • ukoliko dete ima urođene mane na glavi ili kičmi

Neurološki pregledi se takođe mogu obaviti tokom rutinskog pregleda vašeg deteta.

Kako izgleda neurološki pregled deteta?

Lekar će najpre razgovarati sa vama i vašim detetom o simptomima koje dete doživljava, kao i o medicinskoj istoriji. Nakon tog uvodnog dela, vrši se neurološki pregled koji traje oko 20-30 minuta.

Nervni sistem je veoma složen i kontroliše mnoge delove tela. Sastoji se od mozga, kičmene moždine, 12 nerava koji dolaze iz mozga (kranijalni nervi) i nerava koji dolaze iz kičmene moždine (periferni nervi). Nervni sistem takođe reguliše mišiće.

Kod odojčadi i mlađe dece, neurološki pregled obuhvata i merenje obima glave.

Pedijatar neurolog će izvršiti seriju testova koji omogućavaju da dobije više informacija o tome kako funkcioniše centralni nervni sistem vašeg deteta.

Najčešći neurološki testovi se baziraju na ispitivanju:

 • mentalnog stanja
 • motorne funkcije i ravnoteže
 • senzorne percepcije
 • refleksa
 • kranijalnih nerava.

Novorođenčad i odojčad takođe mogu da budu pregledani od strane pedijatra neurologa, gde se najčešće testira serija refleksa.

Šta nakon pregleda?

Nakon pregleda, lekar će razgovarati sa vama o tome šta je ustanovio tokom ispitivanja i šta bi trebalo da budu vaši sledeći koraci.

Pregled može ukazati da je potrebno uraditi dodatna testiranja, poput magnetne rezonance, analiza krvi ili posebnih testova nervne provodljivosti.

Zakaži termin
phone-icon