Kardiologija

Kardiologija

Pedijatrijska kardiologija je subspecijalnost pedijatrije koja uključuje dijagnostiku i lečenje urođenih (prisutnih pri rođenju) i stečenih kardiovaskularnih (vezanih za srce i krvne sudove) probleme kod fetusa, odojčadi, deteta, adolescenata i mladih odraslih osoba.

Brojna kardiovaskularna stanja mogu uticati na decu, počev od anatomskih/urođenih anomalija pa sve do funkcionalnih poremećaja. Pedijatrijski kardiolozi su posebno obučeni da dijagnostikuju i leče ove probleme.

Koje bolesti leči pedijatrijski kardiolog?

Pedijatrijski kardiolog dijagnostikuje i leči srčane probleme kod dece, uključujući:

  • urođene srčane mane (kao što su rupe između srčanih komora, problemi sa zaliscima i abnormalni krvni sudovi)
  • aritmije ili abnormalni srčani ritmovi uzrokovani električnim sistemom koji kontroliše otkucaje srca
  • plućnu hipertenziju (visok krvni pritisak u plućima)
  • sistemsku hipertenziju (visok krvni pritisak na nivou celog tela)
  • abnormalnosti srca ili krvnih sudova (najčešće urođene)
  • stečeni srčani problemi, uključujući infekcije
  • inflamatorna stanja kao što su Kavasakijeva bolest i reumatska bolest srca

Pedijatrijski kardiolog blisko sarađuje sa pedijatrima opšte prakse, kao i sa pedijatrijskim pulmologom.

Šta obuhvata pregled pedijatrijskog kardiologa?

Pedijatrijski kardiološki pregled u proseku traje 20-30 minuta, a ukoliko se radi ultrazvuk srca može da potraje i do 45 min. Ovi pregledi su potpuno bezbolni i ne zahtevaju posebnu pripremu.

Pregled se najpre započinje uzimanjem detaljnih anamnestičkih podataka o celokupnoj medicinskoj istoriji deteta – njegovim simptomima, tegobama i pridruženim bolestima. Zatim se obavlja detaljan fizikalni pregled sa auskultacijom srca, pluća i merenjem krvnog pritiska. Lekar takođe može uraditi EKG i ultrazvučni pregled srca deteta.

Dodatne dijagnostičke procedure se indikuju onda kada su one neophodne za  pravovremeno i pouzdano postavljanje dijagnoze bolesti, kao i radi započinjanja adekvatne terapije.

Zakaži termin
phone-icon