Dermoskopija

Dermoskopija

Dermoskopija i melanomoskopija su jednostavni i brzi pregledi kože koji omogućavaju pravovremeno otkrivanje tumora kože, kao i razlikovanje zloćudnih (malignih) od benignih tumora kože. Ovim pregledima se takođe otkriva širok spektar različitih promena na koži, nakon čega može da započne pravovremeno i adekvatno lečenje.

Kada se izvodi dermoskopija / Indikacije?

Dermoskopija i melanomoskopija se koriste:

  • u ranom otkrivanju malignog tumora kože, melanoma,
  • u cilju razlikovanja malignih (zloćudnih) od benignih (dobroćudnih) promena na koži,
  • praćenje promena na koži tokom dužeg vremenskog perioda,
  • otkrivanje i ispitivanje različitih tumora kože: bazocelularnog karcinoma, skvamocelularnog karcinoma, dermatofibroma, seboroične keratoze i dr.,
  • isptivanje bradavica, razlikovanje bradavica od drugih promena na koži,
  • ispitivanje gljivičnih infekcija kože,
  • otkrivanje šuge i stidnih vaši,
  • utvrđivanje margina pri hirurškoj eksciziji promena itd.

dermoskopija beograd

Kako se izvodi dermoskopija?

Dermoskopija se izvodi uz pomoć posebnog uređaja, dermatoskopa; dok se melanomoskopija zasniva na pregledu klinički sumnjivih promena na koži uz pomoć melanomoskopa.

Lekar će uključiti svetlo na uređaju i držati sočivo uređaja preko područja kože koje pregleda.  Ponekad će biti potrebno da lekar nežno dodirne kožu dermatoskopom. Ovo nije bolno.

Uređaj će obezbediti svetlost i višestruko uvećanje, tako da lekar može pregledati područja na koži od interesa, poput mladeža, pigmentacija ili lezija. Lekar takođe može da fotografiše dato područje.

Da li postoje rizici?

Ovaj pregled je bez rizika i nije bolan.

Šta nakon pregleda?

Možete se vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.

Kompletan cenovnik naših usluga možete pogledati klikom OVDE.

Zakaži termin
phone-icon