prof. dr Smiljana Kostić

specijalista neurolog

prof. dr Smiljana Kostić

Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1998. godine, a specijalizaciju iz neurologije 2004. godine u Vojnomedicinskoj akademiji gde i dalje radi kao specijalista-neurolog.

Doktorsku disertaciju iz oblasti neuronauka odbranila je 2016. godine i u zvanju je docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane u Beogradu. Posebno interesovanje iskazala je za oblast kognitivne neurologije i nakon završene edukacije u Sloveniji 2010. godine u svojoj kliničkoj praksi posebno je posvećena radu sa pacijentima koji boluju od demencije i drugih neurodegenerativnih bolesti.

Uključena je u istraživački rad i programe edukacije lekara i drugih profesionalaca u ovoj oblasti. U okviru stručnog usavršavanja aktivno je učestvovala na brojnim naučnim skupovima, kongresima i simpozijumima, u zemlji i inostranstvu. Član je Neurološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Društva neurologa Srbije, Evropske neurološke asocijacije i jedan od osnivača Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest.

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon