prof. dr Evica Dinčić

specijalista neurolog

prof. dr Evica Dinčić

Doktorka Evica Dinčić rođena je 1964. godine u Peći. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1989. godine. Do 1994. godine kada počinje specijalistički staž na predmetu neurologija radi kao lekar opšte medicine u Kragujevcu. Specijalizaciju iz neurologije završava 1998. godine na VMA Beograd. Master rad na temu „Značaj određivanja imunoglobulina G, M i D u likvoru obolelih od multiple skleroze“ brani 1998 godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “ Povezanost predispozicije, toka i težine multiple skleroze sa genskim polimorfizmima IL-1ß, IL-1 RA, CTLA-4 i APOE“ brani 2004. godine.

U kliničkom radu se bavi i neurofiziološkim ispitivanjima: elektromioneurografija i evocirani potencijali. 2001. godine dobila je zvanje asistenta, a 2005. godine zvanje docenta na katedri neurologije. Od 2004. godine kontinuirano učestvuje u sprovođenju kliničkih, međunarodnih studija za ispitivanje lekova u oblasti multiple skleroze, uglavnom kao glavni istrazivač.

Trenutno kao istraživač učestvuje u realizaciji naučnog projekta Fonda za nauku Republike Srbije Program Ideje, pod nazivom „Identification and functional characterization of extracellular and intracellular genetic regulators of ferroptosis related processes in multiple sclerosis-FerroReg“, naučna oblast: multipla skleroza. Broj objavljenih stručnih i naučnih radova u indeksiranim časopisima je 51.

 

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon