dr Uroš Karić

Specijalista infektivnih i tropskih bolesti

dr Uroš Karić

Doktor Uroš Karić rođen je 1989. godine u Lazarevcu i specijalista je infektivnih bolesti sa kliničkim iskustvom u radu sa ambulantnim pacijentima i sa hospitalizovanim pacijentima na tercijarnom nivou. Studije medicine pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završava 2014. godine, dok specijalizaciju iz oblasti infektologije pri Klinici za infektivne i tropske bolesti završava 2021. godine, gde je i trenutno zaposlen, kao specijalista infektologije.

Poseduje opsežno znanje iz polja antimikrobne terapije, ispitivanja i lečenja febrilnosti nejasne etiologije, hroničnih virusnih hepatitisa i gastrointestinalnih i respiratornih infekcija, kao i intenzivističke medicine. Od početka epidemije KOVID-19 u Srbiji je radio u jedinoj kontinuirano aktivnoj ambulanti za evaluaciju i lečenje pacijenata sa KOVID-19 ili sa sumnjom na KOVID-19. Takođe je zainteresovan za naučno-istraživački rad o čemu svedoče mnogobrojne naučne pubikacije od kojih su neke plod saradnje sa naučnicima iz inostranstva.

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon