dr sci. med. Ivana Jovanović

specijalista interne medicine – subspecijalista kardiolog

dr sci. med. Ivana Jovanović

Doktorka Ivana Jovanović rođena je 1979. godine u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomira 2006. godine. Završni rad specijalističkih akademskih studija, oblast klinička farmakologija, brani 2010. godine. 2013. godine polaže specijalistički ispit iz oblasti kardiologije, dok usmeni ispit uže specijalizacije iz oblasti kardiologije polaže 2017. godine. Završni rad uže specijalizacije iz oblasti kardiologije brani 2018. godine. Doktorsku disertaciju brani 2021. godine, dok zvanje naučnog saradnika u oblasti medicinskih nauka pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu dobija iste godine.

Autor i koautor je brojnih radova sa JCR liste, kao i radova i sažetaka objavljenih na internacionalnim i domaćim skupovima. Kao saradnik angažovana je na projektima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i internacionalnim multicentričnim istraživačkim projektima. Završila je i brojne obuke i edukacije iz oblasti kliničke ehokardiografije u zemlji i inostranstvu, a takođe je i član mnogih kardioloških i ehokardiografskih profesionalnih udruženja.

U svakodnevnom radu obavlja kardiološke preglede sa tumačenjem EKG – a, kao i ultrazvučne preglede srca. Obavlja i ergometrijske testove (test opterećenja), stres eho test (test opterećenja sa analizom kontraktilnosti srčanog mišića uz pomoć ultrazvuka srca), kao i farmakološke stres eho testove (test vijabilnosti miokarda).

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon