dr Miloš Jovićević

specijalista interne medicine – subspecijalista gastroenterohepatolog

dr Miloš Jovićević

Dr Miloš Jovićević rođen je 1980. godine u Užicu. Diplomirao je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.46. Specijalizaciju iz interne medicine završava u januaru 2015. godine, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu sa odličnim uspehom. Užu specijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije završava u decembru 2017. godine,  na Vojnomedicinskoj akademiji sa odličnim uspehom.

Od 1. aprila 2008. godine zaposlen je u internom odeljenju – odsek gastroenterologije u Opštoj bolnici u Užicu, a od 14. januara 2020. godine u Vojnomedicinskoj akademiji, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, odeljenje za funkcijsku dijagnostiku, gde i danas radi. Autor i koautor je nekoliko stručnih radova koji su izlazili u našim časopisima i kongresnim sažecima. Uži predmet interesovanja su mu hepatologija i inflamatorne bolesti creva.

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon