ass. dr sci. Mihailo Stjepanović

specijalista interne medicine – subspecijalista pulmolog

ass. dr sci. Mihailo Stjepanović

Doktor Mihailo Stjepanović pulmolog, doktor nauka, zaposlen je u Klinici za pulmologiju, Kliničkog Centra Srbije u Beogradu od 2009. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2008. godine. Opšti medicinski staž obavio u KBC Zvezdara, od 02.07.2008. do 31.12.2008. Stručni ispit za doktora medicine položio je 2009. godine. Obavezan vojni rok obavio je u periodu od 04.09.2007. do 03.06.2008. godine u KBC Zvezdara, u Internoj klinici.

Specijalističke akademske studije, interna medicina, uža naučna oblast pulmologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao je 2009. godine, a zavšni akademski rad  odbranio je 2013. godine.

Iste godine upisuje doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, interna medicina, uža naučna oblast pulmologija. Doktorsku tezu odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2020. godine.

Specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, započeo je aprila 2012. godine, a specijalistički ispit položio je 2017. godine.

Specijalizaciju iz pulmologije upisuje 2017. godine. Usmeni subspecijalistički ispit položio je 2019. godine, a završni rad brani 2020. godine.

Od 2018. godine je šef kabineta za naučno istraživački rad i edukaciju. Od 2020. godine doktor Stjepanović postaje načelnik polikliničke službe Klinike za pulmologiju i načelnik Odeljenja za funkcionalnu dijagnostiku pluća. U januaru 2021 je izabran za Zamenika direktora Klinike za pulmologiju a dana 01.10.2021 izabran je za Direktora Klinike za pulmologiju, Univerzitetskog klinickog centra Srbije.

U zvanje istraživač-saradnik za oblast Pulmologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je od 2015. godine, dok Asistent na predmetu interna medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu postaje od 01.03.2018.

Autor je u 190 naučnih,  stručnih radova i poglavlja u knjizi. Od toga 35 radova je štampano u međunarodnim naučnim radovima sa IF. Održao veći broj predavanja kako međunarodnih tako i domaćih u okviru kontinuirane medicinske edukacije.Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog udruženja, Evropskog respiratornog društva (ERS-silver membership), Respiratornog udruženja Srbije, Udruženja za sarkoidozu Srbije.

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon